20. dívčí oddíl Brno

Přátelství, víra, naděje,
to nás pevně spojuje.
Rozkvetem v slunečné kvítky, jsme skautky z Brna Dvacítky.

Historie našeho oddílu sahá až do 30. let minulého století, kdy byl v Kohoutovicích založen 20. smíšený oddíl Junáka. Ve čtyřicátých letech byl oddíl po válce už pouze dívčí, avšak s nástupem komunistického režimu musel přerušit svou činnost. My jsme se ji rozhodly obnovit v říjnu roku 2022 oddělením od 26. dívčího oddílu.

Jsme brněnský dívčí oddíl s rozšířenou duchovní výchovou, scházíme se v Kohoutovicích, v Domku Svaté rodiny. Naše členky jsou rozdělené podle věku do družin (od mladších světlušek po starší skautky), které se schází každý týden. Každoročně také pořádáme celooddílové akce, mezi které patří i letní stanový tábor.